I Sverige bor ca 3000 slovaker. Många är medlemmar i följande föreningar: 

1. Svensk-Slovakiska Föreningen (
Ordförande: Ľubomír Bzdušek)

När Tjeckoslovakien delades 1993 var det helt naturligt att även Svensk- Tjeckoslovakiska Föreningen delades upp och en ny med namnet Svensk-Slovakiska Föreningen bildades. Delning av den gamla föreningen var förståelig, både politiskt och emotionellt, för de flesta slovaker boende i Sverige på samma sätt som delningen av det gamla landet var för slovaker boende i Slovakien.
Idag har Svensk-Slovakiska Föreningen dryg 160 medlemmar och är partipolitisk och religiöst obunden. Övervägande majoriteten av medlemmarna är självfallet slovaker men en handfull svenskar och tjecker är också medlemmar. Föreningen har sin huvudort i Stockholm, där också de flesta av medlemmarna bor, samt en filial i Lund.
Varje år erbjuds medlemmarna ett mångfacetterat utbud av olika aktiviteter såsom teater, film, konserter, vernissager, kurser och inte minst fester. Föreningen ger minst fyra gånger om året också ut den mycket populära tidskriften ”Slovak Info”.
Ytterligare information om föreningens verksamhet finns på www.ssf.infocus.sk Föreningen är ideell, så vem som helt får bli medlem.
Kontakta Marta för att få en anmälnings blankett på adressen: marta.gessler@ericsson.com

2.
Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen - STSF (Ordförande: Lennart Bengtsson)

Som ordförande i föreningen vill jag med några korta ord berätta om STSF. Tidpunkten för föreningens grundande kan diskuteras men troligen var starten 1938. Sedan dess har det blåst många vindar. Men under alla år har syftet med föreningen varit att förena de tre länderna Tjeckien, Slovakien och Sverige och deras landsmän.

Trots delningen av Tjeckoslovakien menar vi att det finns så mycket kultur och språk som förenar Slovakien och Tjeckien varför det skulle vara en stor förlust att splittra föreningen på grund av denna delning.

Föreningen har cirka 250 medlemmar. De viktigaste informationskällorna är föreningens tidning Bulletinen samt mail. För att bli medlem eller få mail kontakta mig på adressen lennartibengtsson@hotmail.com.

Lennart


Vi rekommenderar att läsa

Michal Hudák
Konst, Grafik, Barnböker, Illustrationer